Ekolové 3. třídy a jarní vody na Chyšecku

25. 3. 2022
Karolina Tvrdíková
les ve škole

Den vody 22. března - oslavili Ekolové další výpravou, tentokrát zaměřenou na cestu vody na Chyšecku.. Neživá příroda a zvláště voda je nyní náplní  učiva prvouky. Téma nám tedy krásně zapadlo do jarního plánu. Už ve škole jsme se seznámili s vodou jako látkou, jakou funkci plní na Zemi, jaké prostředí vytváří pro život. Po zhlédnutí videa O kapce vody následovala výprava k rybníku Panský.  Žáci měli za úkol sledovat výskyt vody cestou k rybníku a vše zaznamenávat do záznamových karet.
Voda nás neustále upozorňovala, že jdeme správným směrem. Tam, kde byla půda nasycena vodou, se vytvořila malá jezírka. Voda se objevila ve strouhách kolem cesty. Zkoumali jsme funkci meliorací, tedy odvodnění louky směrem k rybníku. Prakticky jsme se seznamovali s pojmy: voda podzemní, voda povrchová, voda sladká, slaná, znečištěná, studna, vodní vrt, vodovod, pitná voda, úpravna vody, vodojem. Cílem byl rybník Panský.
Viděli jsme přítok i odtok vody, stavbu rybníka, hráz, spleť kořenového systému stromů. Zjistili jsme, že odtok se rozlévá v podobě mokřadu pod hrází do dalšího rybníka, který slouží jako přirozený rezervoár vody pro dobytek. Vysvětlili jsme si důležitost mokřadu pro zadržování vody v krajině.
Ověřili jsme znovu propojení živé i neživé přírody.
Jarní výprava byla pro všechny velkým zážitkem. Vůbec se nám nechtělo zpět. Dali jsme si slib, že se sem ještě určitě vrátíme a navážeme na letní výpravu, která bude zaměřena podle plánu na rostlinnou vegetaci a život kolem vody. Cestu jsme ve třídě ještě uzavřeli prostřednictvím vytvoření prvního vydání knihy Cesta jarní vody na Chyšecku. Amatérská kniha měla velký úspěch a moc nás bavila.
Ekolové 3. třídy a Lenka Pešičková