Ekotým poznával Novohradské hory

16. 9. 2022
Karolina Tvrdíková
aktuálně
ekoškola

Členové chyšeckého Ekotýmu se vypravili na třídenní pobytovou exkurzi. Cílem byly Novohradské hory. Ubytováni jsme byli přímo v Tereziině údolí v penzionu Hamr. Program pro nás přichystalo ekocentrum Cassiopeia z Českých Budějovic.  První den odpoledne jsme poznávali údolí říčky Stropnice, seznámili jsme se s historickými zajímavostmi území, zkoumali jsme staré stromy, viděli uměle vytvořený vodopád a plnili zajímavé úkoly. Druhý den jsme navštívili Nové Hrady, prohlédli jsme si nádvoří hradu a v historické kovárně obdivovali práci kováře. Odpoledne bylo trochu náročnější. Šplhali jsme na Kraví horu, výraznou dominantu severní části Novohradských hor. Vystoupali jsme do výšky 953 metrů nad mořem, procházeli  jsme pralesovitou bučinou kolem velkých balvanů,  míjeli jsme skalní městečko. Plnili jsme přírodovědné úkoly. Nejzajímavější však byl granodioritový útvar nazvaný Napoleonova hlava, který je vysoký 10 metrů. Na vrcholku hory stojí rozhledna, tu jsme také zdolali a pokochali jsme se pohledem na okolní vrcholky. Nádhernou krajinou jsme se pak vraceli do penzionu. Poslední den dopoledne nás čekala terénní hra v okolí penzionu, při té jsme získali klíč k otevření tajné schránky. Byl v ní ukryt pro každého malý dárek, který nám bude akci připomínat. Po obědě jsme se vydali na cestu k domovu. Byli jsme trochu unaveni, ale plni nových dojmů a vědomostí.

Akce byla zčásti hrazena z dotace Jihočeského kraje a finančně ji podpořil i zřizovatel školy Obec Chyšky.

Ekotým ZŠ Chyšky