Kamarádi ze Španělska

30. 12. 2021
Denisa Kolínská
aktuálně

Již druhým rokem pokračuje výměna dopisů žáků druhého stupně s kamarády ze Španělska. I přes nepříznivou situaci ve světě i u nás jsme se rozhodli udržet si nová přátelství a místo poštovních služeb korespondujeme on-line. Vyučující naskenuje ručně psané dopisy a zašle e-mailem svému protějšku o  2000 km dál. Rádi bychom tak alespoň částečně udrželi tradici posílání dopisů klasickým způsobem. Žáci se při psaní a čtení dopisů nejen vzdělávají v cizím jazyce, ale dozvídají se i zajímavosti ze života španělských dětí, o kterých se obvykle v cestopisech či průvodcích nepíše.