Lexikon lesních skřítků – projekt 2. třídy

26. 1. 2022
Denisa Kolínská
les ve škole

….jednoho dne jsme přišli do třídy a uviděli jsme stopy. Když jsme vstoupili, zahlédli jsme dopis na tabuli….po jeho přečtení jsme pochopili, že nás navštívili skřítci, kteří do naší třídy vklouzli otevřeným oknem….

Celoročně se budeme věnovat programu s tajemnou zápletkou. Zavedli jsme si každý svůj „Lesní deník“, do něhož zaznamenáváme postřehy z vycházek do lesa, který je naším hlavním prostorem. Zjišťujeme, zdali v něm opravdu přebývají lesní obyvatelé a jak žijí ve svých tajemných obydlích.   

Užíváme si změn počasí v prostředí, ve kterém žijeme. Učíme se šetřit přírodu, o kterou pečujeme v každém ročním období. V zimě krmíme zvířátka a ptáčky, v létě zase pečujeme o školní zahradu. Naším cílem je získat souvislosti a přehled o životě v lese a při objevování si to náramně užít. Nakonec si vytvoříme společný obraz „Propojený les“. 

Veronika Hadáčková, Alena Brzková a žáci 2. třídy