Lesní třídy

22. 6. 2022
Karolina Tvrdíková
les ve škole

Ve školním roce 2021/2022 se zapojily do programu čtyři školní třídy a obě oddělení školní družiny. Mgr. Květa Průšová  se žáky první třídy zkoumala proměny lesa během ročních období. Druháci s třídní učitelkou Mgr. Veronikou Hadáčkovou  zachraňovali lesní skřítky. Třeťáci byli již zkušení  Ekolové, třídní učitelka Mgr. Lenka Pešičková  při práci využívala vlastní metodiku. Mgr. Eva Pešková se  žáky čtvrté třídy zkoumala lesní rovnováhu. Děti ve školní družině s vychovatelkami Ivanou Peciválovou a Bc. Lenkou Demskou Stiborovou pracovaly podle publikace Družiny venku. 

Všechny zapojené skupiny  byly odměněny titulem Lesní třída, který uděluje vzdělávací centrum Tereza Praha.