Mladí zdravotníci

17. 5. 2022
Denisa Kolínská
soutěže a olympiády

Ve středu 11. 5. 2022 jsme se zúčastnili Okresního kola soutěže hlídek Mladých
zdravotníků v Písku. Soutěžilo šestičlenné družstvo, které na jednotlivých stanovištích
prokazovalo získané dovednosti a znalosti z oblasti první pomoci a požární ochrany.
Soutěžními disciplínami bylo poskytování první pomoci, ošetřování reálně maskovaných
poranění, komunikace s pacientem, práce v týmu, obvazová technika a také transport
raněných.
Naše družstvo z Chyšek obsadilo celkově 3. místo. Obdrželo diplom, pohár a každý z
dětí si odvezl medaili a věcné ceny. Během soutěže děti získaly nové zkušenosti a celou
soutěž si velice užily. Celou akci výborně připravila organizace ČČK v Písku.

Alena Málková a Eva Pešková

fotogalerie byla smazána