Ocenění úspěchů chyšeckých žáků

23. 6. 2022
Denisa Kolínská
aktuálně

Žáci Základní školy Chyšky se i v tomto školním roce zúčastnili  řady  soutěží, okresních i krajských kol. Byly to: Dějepisná olympiáda, Olympiáda z českého jazyka, Matematická olympiáda, Biologická, Zeměpisná a Fyzikální olympiáda, Olympiáda z německého a anglického jazyka, Přehlídka dětských recitátorů, Jihočeský zvonek, Soutěž mladých zdravotníků, Branné závody, Dopravní soutěž cyklistů, po celý rok probíhaly literární, výtvarné a sportovní soutěže. 

Na Obecním úřadě v Chyškách byli oceněni žáci, kteří reprezentovali školu a tím i obec Chyšky v krajských kolech soutěží:
Dopravní soutěž cyklistů – 1. místo v okresním kole, 7. – 9. třída 2. místo v krajském kole

  • 6. tř. Ema Matoušková, Karolína Caltová, Jan Čapek, Prokop Fridrich (+ Fridrich získal ještě 2. místo v krajském kole soutěže Požární ochrana očima dětí, kategorie Digitální technologie)
  • 7. tř. Iveta Ondráčková
  • 8. tř. Lukáš Novák, Adéla Tejnorová
  • 9. tř. Vít Novák +  získal ocenění nejlepší cyklista Jihočeského kraje, pravidelně se zúčastňuje i fyzikální soutěže Výfuk (Výpočty fyzikálních úkolů), kterou pořádá Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy.

Milevské branné závody – 1. + 2. místo, krajské kolo 9. a 10. místo 

  • 7. tř. Štěpán Kubec, Maxim Zeman
  • 8. tř. Jan Kukač, Jiří Kukač, Martin Novák, Nela Miňhová, Tereza Šmídlová, Adéla Tejnorová 
  • 9. tř. Jakub Kubec, Tereza Kukačová, Filip Klíma, Marek Čermák, Tomáš Knob

Za jednotlivce je oceněna Rozárka Kortanová, která úspěšně sbírá ocenění v okresních i krajských kolech soutěží. V letošním školním roce to byly tyto soutěže:
Přehlídka dětských recitátorů – okresní kolo – 1. místo
Jihočeský zvonek – 1. místo – zlaté pásmo – a to v okresním i krajském kole
Požární ochrana očima dětí –   okresní kolo - 1. místo literární práce

Starostka Stanislava Hejnová poděkovala žákům za úspěšnou reprezentaci školy i obce. Úspěšní žáci byli obdarováni knihou s věnováním a pozváním na zmrzlinu do místní pekárny. 

Všem žákům i jejich učitelům, kteří je na soutěže zodpovědně připravovali, děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

Mgr. Monika Bardová, ředitelka školy
Ing. Karolina Tvrdíková, zástupkyně ředitelky

Ocenění žáci