Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů

15. 6. 2022
Denisa Kolínská
soutěže a olympiády

Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů žáků 10 až 16 let se konalo v Táboře 20. května 2022 pro družstva okresu Písek a okresu Tábor. Soutěžní disciplíny - jízda na dětském dopravním hřišti podle pravidel provozu, test z pravidel provozu na pozemních komunikacích, jízda zručnosti na kole, zásady poskytování první pomoci (teoreticky i prakticky) a labyrint. Naše družstva ZŠ Chyšky získala první místa v mladší i starší kategorii, v jednotlivcích zvítězila v mladší kategorii Karolína Caltová ze 6. třídy a ve straší kategorii Lukáš Novák z 8. třídy. Na krajské kolo do Tábora 31. května 2022 se sjelo sedm vítězných družstev z okresů Jihočeského kraje. Soutěž probíhala v pěti disciplínách - dopravní testy a labyrint v učebnách Střední zemědělské školy Tábor, jízda zručnosti na kole na náměstí TGM v Táboře, jízda podle pravidel na dětském dopravním hřišti a zásady poskytování první pomoci v budově dopravního hřiště. Novou disciplínou byl labyrint, kde soutěžící řešili na archu s nákresem daného prostoru nalezení a označení správné a bezpečné cesty z místa A do místa B pod dohledem Vojenské policie Tábor. Mladší družstvo složené ze žáků 6. třídy - Ema Matoušková, Karolína Caltová, Jan Čapek, Prokop Fridrich obsadilo 6. místo. Družstvo starších žáků - Vít Novák 9. třída, Lukáš Novák 8. třída, Adéla Tejnorová 8. třída, Hana Ondráčková 7. třída obsadilo pěkné 2. místo v kraji a Vít Novák se stal nejlepším cyklistou Jihočeského kraje.Josef Vachta
Foto : 064 - Vít Novák při jízdě zručnosti
           073 - řěšení labyrintu
            088 - příprava staršího družstva na dopravním hřišti
            105 a 109 - disciplína první pomoci
            118, 123 - vyhodnocení
             134 - obě družstva po vyhodnocení
             139 - Vít Novák nejlepší cyklista Jihočeského kraje
             901 - obě družstva po okresní soutěži

fotogalerie byla smazána