Příměstský tábor

29. 8. 2022
Denisa Kolínská
aktuálně

V týdnu od 22. 8. – 26. 8. 2022 proběhl v  ZŠ Chyšky příměstský tábor (my jsme si ho tedy v našem případě přejmenovali na přívesničkový tábor). V partě jsme měli 17 dětí od 1. do 5. třídy. 

Začátek týdne se na nás počasí vyloženě mračilo, ale my jsme si náladu zkazit nenechali a úsměvy        a smích dětí byly pro nás odměnou. V pondělí jsme se společně seznámili pomocí her, odpoledne jsme se přemístili do školní tělocvičny a pro děti jsme připravili pohybové hry. Největší úspěch měl ovšem fotbalový turnaj, kdy se utkaly holky proti klukům, i my jsme samozřejmě podpořili náš tým. 

Další den jsme se proměnili v indiány, všichni jsme si vyrobili pravé indiánské čelenky a nesmělo chybět malování na obličej. Následoval indiánský běh, kam jsme zapojili pohybové aktivity. 

Ve středu nás konečně přišlo navštívit sluníčko, a tak jsme se zaměřili na přírodu okolo nás. Řekli jsme si, jak se k ní chovat, jak jí pomoci a naopak zbytečně neubližovat. Po obědě jsme vyrazili rybařit na zdejší rybník. Žraloka jsme sice neulovili, ale nějaké úlovky přece jen byly. Zároveň jsme si stihli i vyrobit luk a šípy a děti si zkusily v rámci bezpečnosti vystřelit na terč.

Čtvrteční ráno jsme se rozdělili na 4 týmy, vyrobili si vlajky a zahájili celodenní olympiádu. Dopoledne probíhala ochutnávačka poslepu, zapojili jsme i hmat a čich. Po obědě už na děti čekaly na hřišti úkoly jako překážková dráha, štafeta, přetahování lanem, souboj v ping pongu, zkusily si petanque a další. Závěr dne patřil vyhlášení výsledků, předání cen a samozřejmě medailí.

Týden bohužel rychle utekl a v pátek se z nás stali piráti. Děti po dvojicích absolvovali Pirátskou stezku, kde museli splnit úkoly z osmi stanovišť, aby získali indície, kde se skrývá pravá truhla s pokladem. V ní na všechny čekaly sladké odměny. Na závěr jsme si opekli buřty a brambory v popelu a společně jsme zhodnotili celý týden. Pevně doufám, že si děti užily tábor stejně jako my a příští rok se opět sejdeme!

Lenka Demská Stiborová

Natálie Miňhová