Přírodovědný klokan

13. 10. 2022
Karolina Tvrdíková
soutěže a olympiády

V letošním roce se zapojili čtyři žáci. Odpovídali na otázky z přírodopisu, chemie, fyziky, zeměpisu i matematiky. Nejlépe si vedl Jiří Kukač z 9. třídy, získal 44 bodů. Kateřina Sirotková z 8. třídy se umístila na 2. místě se 37 body. Hanka Ondráčková (8. třída) získala 29 bodů a Adéla Tejnorová (9. třída) za své odpovědi obdržela 15 bodů. Soutěž pořádá Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.