Prvňáčci U soviček 

2. 9. 2022
Karolina Tvrdíková
aktuálně

1. září se v ZŠ Chyšky uskutečnilo slavnostní přivítání nových školáčků. Po společném zahájení všech žáků ve vestibulu školy, pokračoval slavnostní program v učebně U soviček. Na prvňáčky čekaly dárky a první pomůcky a učebnice. V první třídě budou letos plnit program sovičkových úkolů. Učivo se bude prolínat EVVO programem “Les ve škole, škola v lese”. Aktivity, dovednosti a znalosti navazují na činnosti, které proběhly na předškolních setkáních prostřednictvím Školáčka. Všichni, včetně rodičů, potvrdili, že se na práci těší.  Prvňáčci tak zahájili svou devítiletou školní docházku. Přejeme všem hodně úspěchů. 

Lenka Pešičková, třídní učitelka