Úniková hra

31. 5. 2022
Karolina Tvrdíková
aktuálně
ekoškola

V pondělí 30. 5. se žáci 8. a 9. třídy stali občany městečka Terra Nostra. Jejich úkolem bylo přijmout opatření, která ovlivní změny klimatu. Osmáci a deváťáci získali nové poznatky o adaptačních a mitigačních opatřeních, uvědomili si, že změna klimatu má celospolečenský dopad a každý může drobnými změnami v životě změnit budoucnost planety.
Program pro žáky připravila Eva Bínová z CEGV Cassiopeia.

Akce byla finančně podpořena díky Operačnímu programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání - Výzva č. 02_20_080 Šablony III.