Úspěšní matematici

23. 11. 2022
Karolina Tvrdíková
soutěže a olympiády
aktuálně

Dne 23. 11. 2022 se konalo okresní kolo Pythagoriády v Písku, kterého se ve třech kategoriích zúčastnili žáci z 6., 7. a 9. ročníku.
Výborně naši školu reprezentoval Jan Čapek ze 7. třídy, který ve velké konkurenci žáků z celého okresu obsadil 1. místo.
Velmi dobře reprezentovala také Helena Jindrová z 6. třídy, která se umístila na 4. místě, a to se ztrátou pouhého jednoho bodu na medailové příčky.
Dobře si vedl i Jan Kukač, který mezi žáky 9. tříd obsadil krásné 8. místo.

Děkujeme za výbornou reprezentaci.