Velká kompostová výzva

3. 5. 2022
Karolina Tvrdíková
recyklohraní

Každý z nás za rok vyprodukuje asi 50 kg bioodpadu. Problémem je, že běžná popelnice obsahuje až 25% biologicky rozložitelné hmoty, neumíme totiž správně s bioodpadem naložit. A proto byl další úkol zaměřen na kompostování. Žáci 7. třídy zjišťovali, co na kompost patří a co tam v žádném případě nesmíme dávat. Také pátrali, co se s bioodpadem stane, když skončí ve směsném odpadu. Vytvořili myšlenkovou mapu na téma KOMPOST a plakát o kompostování pro své spolužáky.