Nepovinné předměty a zájmové útvary

20. 9. 2022
Karolina Tvrdíková

Nepovinné předměty:
Náboženství - P. PhDr. Mgr. Bedřich Přemysl Hanák, O. Prӕm., Ph.D.

Zájmové útvary:
září - duben, poplatek 50,- Kč za měsíc:
Příprava ke zkouškám z matematiky 9. tř.- Mgr. Michaela Divíšková

říjen - květen, poplatek 50,- Kč za měsíc:
Šikovné ruce  – Mgr. Josef Vachta
Mladý technik   - Mgr. Josef Vachta
Anglická konverzace - Mgr. Iva Lassmann
Pěvecký sbor - Bc. Pavla Stiborová
Hra na kytaru - Bc. Pavla Stiborová
Taneční kroužek 2. - 5. tř. - Mgr. Květa Průšová

únor - květen, poplatek 50,- Kč za měsíc
Mladí zdravotníci 1. stupeň - Mgr. Alena Málková, Mgr. Eva Pešková

září - červen, zdarma:
Čtenářský klub 3.- 5. třída - Mgr. Veronika Hadáčková
Klub deskových her a zábavné logiky - Mgr. Denisa Kolínská

říjen - červen, zdarma pro účastníky školní družiny:
Myslivecký kroužek - Bc. Lenka Demská Stiborová