Den Země

21. 4. 2023
Denisa Kolínská
aktuálně
ekoškola

Naše škola se tradičně připojila k oslavám svátku Země, který připadá na 22. dubna. My jsme slavili již v pátek 21. dubna, práce probíhaly hlavně na školní zahradě, ale pomáhali jsme také s úklidem zelených prostranství obce Chyšky. Žáci první, druhé a třetí třídy plnili úkoly z projektu Les ve škole, škola v lese. Čtvrťáci uklízeli odpadky na Peterčáku a na Pekle. Žáci páté třídy upravovali parčík před kulturním domem, šesťáci uklízeli lesík u kravína. Žáci sedmé třídy prošli obec a pak se vydali směrem k Panskému rybníku a přes Novou Ves se vrátili do Chyšek, na cestě posbírali několik pytlů odpadu. Chlapci a dívky z osmé třídy společně natírali plot a nádrž na vodu. Na nejstarší žáky čekal nejdůležitější úkol, vysazovali okrasné keře kolem plotu.

Aktivitou, která u nás na škole naváže na Den Země, je Kampaň obyčejného hrdinství. Naše škola se zapojí v týdnu od 24. dubna do 30. dubna. Cílem již 5. ročníku této akce je, aby si lidé uvědomili dopad svého životního stylu na životní prostředí.