Dopravní soutěž mladých cyklistů

29. 5. 2023
Denisa Kolínská
aktuálně
soutěže a olympiády

V úterý 23.května 2023 se v Táboře konalo okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů žáků 10 až 16 let. Pořadatelem byl Besip Tábor, Dům dětí a mládeže Tábor, Policie ČR, Městská policie Tábor, AMK Malý Jordán, Český červený kříž Tábor, Střední zdravotnická škola Tábor, Střední zemědělská škola Tábor a Vojenská policie Tábor. Soutěž se odehrávala na dětském dopravním hřišti, na náměstí TGM a v učebnách střední zemědělské školy. Soutěžící plnili pět disciplín - pravidla silničního provozu (testy), jízda na dětském dopravním hřišti, jízda zručnosti na kole, zásady poskytování první pomoci a práce s mapou - labyrint. Ze ZŠ Chyšky soutěžili - 1. kategorie 5. - 6. třída ZŠ - Simona Shorná, Eliška Prášková, Adam Tejnor, Kryštof Jindrák. Ve 2. kategorii 7. - 9. třída ZŠ - Hana Ondráčková, Ema Matoušková, Jan Čapek, Lukáš Novák. Obě družstva získala na okresním kole 1. místo a postup do krajského kola v Českých Budějovicích dne 7.června 2023. V jednotlivcích v 1.kategorii získala 1. místo Simona Shorná. Foto zachytilo naše soutěžící při jízdě zručnosti na náměstí TGM, při práci s mapou, zásady poskytování první pomoci a společné foto po závěrečném vyhodnocení.

Josef Vachta

fotogalerie byla smazána