Jak moje chování ovlivňuje změnu klimatu

6. 1. 2023
Karolina Tvrdíková
recyklohraní

Druhý osvětový úkol zněl: PRACOVAT s novou EKOABECEDOU pro klima a výukovými scénáři. Za odučený scénář jsme získali 100 bodů. Úkol plnili žáci 6. třídy. Vybrali jsme si scénář Jak moje chování ovlivňuje změnu klimatu. Nejdříve jsme si ujasnili, co je vlastně klimatická změna, které plyny jsou skleníkové, jak funguje skleníkový efekt, jak se určuje uhlíková stopa.  Pustili jsme  si video Ochrana klimatu a zero waste životní styl , ve kterém jsou vysvětleny základní principy pojmu zero waste a pravidla 6R – z angličtiny – Rethink, Refuse, Reduce, Reuse, Repair, Recycle. Pomocí hracích karet jsme navrhovali, jak pravidla využít v běžném životě. Žáci se také pokusili sestavit jídelníček s nízkou uhlíkovou stopou.

fotogalerie byla smazána