Kampaň obyčejného hrdinství

17. 4. 2023
Denisa Kolínská
aktuálně
ekoškola

V letošním roce se opět zapojíme do Kampaně obyčejného hrdinství.
Naše kampaň trvá jeden celý týden, a to od pondělí 24. 4. do 30. 4. 2023. A jde o jednoduchý princip. Cílem je plnit vybrané výzvy celý jeden týden (sám nebo nejlépe s rodinou). Některé výzvy pomáhají zmírňovat dopad klimatických změn nebo jim předcházet, jiné výzvy míří na rozvoj citlivosti a vnímání přírody. 

Co musíš jako účastník akce udělat:
1. Zapoj do kampaně své rodiče, sourozence, děti…!
2. Prohlédni si výzvy a vyber si z nich opravdu VÝZVU (ne něco, co už běžně děláš). Můžeš si vybrat jakékoliv množství výzev i jejich aktivit. Vybírej si však takové, které tě budou hlavně bavit a budou pro tebe zajímavé.
3. Snaž se vybrané výzvy během týdne maximálně naplňovat.
4. Zaznamenej do deníčku každý den své úspěchy/neúspěchy.
5. Svůj deníček odevzdej do 9. 5. 2023 ve škole třídnímu učiteli nebo pošli na mail
karolina.tvrdikova@zschysky.cz. (spočítáme pak společný dopad na životní prostředí, kolik
oxidu uhličitého jsme ušetřili atd.)
6. Pokračuj dál ve výzvách, udělej z nich standard svého života, nebo si najdi další na webu Ekoškoly.  

https://ekoskola.cz/projekty/kampanoh/vyzvy/

Ekotým ZŠ Chyšky