Listopad

24. 10. 2023
Karolina Tvrdíková
plán akcí

  1. 11. Scio národní testování  - 9. třída
  2. 11. matematická soutěž MaSo
  3. 11. plavecký výcvik 2., 3. třída
  6. 11. Slavnost slabikáře - 1. třída
  7. 11. Den Ekoškol
  8. 11. dopravní výchova - 4. třída
10. 11. plavecký výcvik 2., 3. třída
16. 11. halový turnaj v kopané - 3.- 5. třída
20. 11. pedagogická rada
21. 11. třídní schůzky 2. stupeň -  15:30
21. - 24. 11. třídní schůzky 1. stupeň
23. 11. žákovský parlament
24. 11.  plavecký výcvik 2., 3. třída
28. 11. Energetická gramotnost - výukový program 8., 9. třída
30. 11. výukový program v Městské knihovně Milevsko - 5. třída