Mladí zdravotníci

15. 5. 2023
Denisa Kolínská
soutěže a olympiády

Ve středu 10. 5. 2023 jsme se zúčastnili okresního kola soutěže Hlídek mladých zdravotníků v Písku. Souběžně proběhla i soutěž zaměřená na tématiku požární ochrany a ochrany obyvatelstva za mimořádných situací - Mladý záchranář. Cílem soutěže je doplnění znalostí, dovedností a praktických návyků pro poskytování pomoci sobě i druhým a rozvíjení zájmu dětí o první pomoc. Hodnotí se schopnost dětí reagovat ve vypjatých situacích a schopnost v takových situacích pomoci člověku, který má ohroženo zdraví nebo život. Děti pracovaly společně v týmu a ošetřovaly reálně maskovaná poranění, komunikovaly s postiženými, obvazovaly a řešily úkoly z požární ochrany.
Naše družstvo obsadilo celkově 3. místo. Obdrželo diplom, pohár a každé z dětí si odvezlo medaili a věcné ceny.
Celou akci výborně připravila organizace ČČK v Písku.

A. Málková a E. Pešková

@obj(image:)