Nepovinné předměty a zájmové útvary

20. 9. 2023
Karolina Tvrdíková
Školní rok 2023/2024

Nepovinné předměty:
Náboženství -  Mgr. Olina Smolárová

Zájmové útvary:
říjen - květen, poplatek 80,- Kč za měsíc:
Šikovné ruce od 2. třídy – Mgr. Lenka Pešičková
Mladý technik 3.- 6. třída  - Mgr. Josef Vachta
Anglická konverzace 7.- 9. třída - Mgr. Iva Lassmann
Pěvecký sbor - Bc. Pavla Stiborová
Hra na kytaru - Bc. Pavla Stiborová
Taneční kroužek 2. - 5. tř. - Mgr. Květa Průšová
Pohybové hry 1. stupeň - Eliška Strachallová

únor - květen, poplatek 80,- Kč za měsíc
Mladí zdravotníci 1. stupeň - Mgr. Alena Málková, Mgr. Eva Pešková

říjen - červen, zdarma pro účastníky školní družiny:
Myslivecký kroužek - Bc. Lenka Demská Stiborová