Organizace školního roku 2023/2024

28. 6. 2023
Denisa Kolínská
Školní rok 2023/2024
aktuálně

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2023/2024 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2023.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Písek stanoveny na 26. 2. – 3. 3. 2024.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024. 
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024. 
Hlavní prázdniny trvají od 29. června 2024 do 1. září 2024. 
Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.