Pěvecký sbor v ZŠ Chyšky

16. 2. 2023
Denisa Kolínská
aktuálně

Se začátkem školního roku 2022/2023 začal ve škole fungovat dětský pěvecký sbor. 

Sešly se v něm děti od 2. do 9. třídy, které baví zpívání a chtěly se mu věnovat i ve svém volném čase.

Do práce jsme se pustili hned na začátku září, protože nás čekalo několik vystoupení.

Scházíme se každé pondělí od 12:30 do 14:00. Děti jsou moc šikovné a nacvičování písní je tak pro nás všechny příjemně strávený čas.

V současné době máme jednu velkou novinku, která nám udělala obrovskou radost. Tatínek jedné z našich zpěvaček, pan Luboš Vlásek, věnoval škole mixážní pult. Škola k němu pořídila ještě portové mikrofony. Už se moc těšíme, až si zazpíváme s novým ozvučením. 

Tímto bychom chtěli panu Vláskovi moc poděkovat nejen za dar v podobě mixážního pultu, ale také za ukázku zapojení aparatury.

Za pěvecký sbor ZŠ Chyšky

Pavla Stiborová