Program jídlo a zdraví

24. 1. 2023
Denisa Kolínská
aktuálně

V úterý 24. 1. k nám do 3. třídy zavítala paní učitelka Michaela Divíšková, která pro nás připravila inspirativní program o jídle. 

Nejprve jsme s paní učitelkou diskutovali nad svými svačinkami. Podívali jsme se, jak se každý z nás stravuje, a hodnotili jsme kvalitu svého jídla. Paní učitelka přinesla pomůcku - model anatomie člověka, na kterém nám ukázala vnitřní orgány člověka a každý orgán jsme si společně popsali. 

Poté následovala diskuzní aktivita na koberci. Rozdělili jsme se do čtyř skupin. Každá skupina dostala balíček kartiček, na kterých byly potraviny zdravé, ale i nezdravé. Popisovali jsme jídlo na obrázcích. Vybírali jsme, které jídlo bychom si rádi dali.

Nakonec jsme vystřihovali obrázky potravin z různých letáků, třídili je na prospěšné a nevhodné. Vytvořili jsme tak krásné a poučné plakáty.  

Hodina nám rychle utekla. Děkujeme paní učitelce, že nás zábavnou formou předala spoustu zajímavých informací o potravinách.

Veronika Hadáčková a žáci 3.třídy