Výuka nové informatiky v ZŠ Chyšky

13. 2. 2023
Denisa Kolínská
aktuálně

Od školního roku 2022/2023 se u nás ve škole vyučuje informatika jinak, a to dle tzv. “nové informatiky”. Základním cílem této informatiky je pomáhat žákům orientovat se v digitálním prostředí a vést je k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při zapojování do společnosti a občanského života. Dělí se do čtyř základních oblastí, a to digitální technologie, data, informace a modelování, algoritmizace a programování a.informační systémy.
Na prvním stupni si žáci prostřednictvím her, experimentů, diskusí a dalších aktivit vytvářejí první představy o způsobech, jakými se dají data a informace zaznamenávat, a objevují informatické aspekty světa kolem nich. Postupně si žáci rozvíjejí schopnost popsat problém, analyzovat ho a hledat jeho řešení. Ve vhodném programovacím prostředí si ověřují algoritmické postupy. Součástí je i bezpečné zacházení s technologiemi a osvojování dovedností a návyků, které vedou k prevenci rizikového chování.
I na druhém stupni žáci tvoří, experimentují, prověřují své hypotézy, objevují, aktivně hledají, navrhují a ověřují různá řešení, diskutují s ostatními a tím si prohlubují a rozvíjejí
porozumění základním informatickým konceptům a principům fungování digitálních
technologií. Při analýze problému vybírají, které aspekty lze zanedbat a které jsou podstatné pro jeho řešení. Učí se vytvářet, formálně zapisovat a systematicky posuzovat postupy vhodné pro automatizaci, zpracovávat i velké a nesourodé soubory dat. Díky poznávání toho, jak a proč digitální technologie fungují, žáci chápou základní principy kódování, modelování a s větším porozuměním chrání sebe, své soukromí, data i zařízení.
V rámci oblasti algoritmizace a programování naše škola využívá: broučka Blue-bot, Ozobot, robotickou stavebnici Lego Mindstore, Vex 123, Vex Go, destičku Micro:Bit a další online prostředí vhodná k programování.