Březen

23. 2. 2024
Karolina Tvrdíková
plán akcí

  5. 3. okresní kolo Soutěže v cizích jazycích - anglický jazyk  
  7. 3. okresní kolo Soutěže v cizích jazycích - anglický jazyk 
  7. 3. Ekoškola - audit nanečisto
  7. 3. školní kolo Soutěže dětských recitátorů
  8. 3. návštěva Obecní knihovny Chyšky - 2. třída
12. 3. tvořivá dílna v ŠD
14. 3. Den otevřených dveří 7:35 - 9:15
14. 3. žákovský parlament
14. 3. Školáček v MŠ - 15:00
18. 3. okresní kolo Biologické olympiády
19. 3. projekt Hrdá škola - Den společného umění
20. 3. okresní kolo Soutěže dětských recitátorů 
21. 3. výukový program Digitální stopa (6., 7. třída), Síla médií (8., 9. třída) - zrušeno
21. 3. Vítáme jaro - 15:30
22. 3. Den vody
27. 3. Den naruby
27. 3. krajské kolo Zeměpisné olympiády
28. 3. velikonoční prázdniny žáků