Den vody

25. 3. 2024
Denisa Kolínská
aktuálně
ekoškola

V roce 1993 vyhlásilo Valné shromáždění OSN 22. březen jako Světový den vody. OSN a jeho členské státy v této souvislosti uskutečnily a doporučily konkrétní kroky k ochraně vodních zdrojů na planetě Zemi. Světový den vody se zaměřuje na důležitost vody v našem životě. Pro každý rok se vyhlašuje speciální téma. Mottem roku 2024 je Voda pro mír. 

Na naší škole se do oslav zapojili všichni žáci i vyučující a zkoumali vodu z různých pohledů. Prvňáci bádali -  učili plavat vajíčko, pak přesvědčovali skleničku, aby nepřetekla, zkoumali hustotu vody a tvořili myšlenkovou mapu. Nakonec  si přečetli pohádku O slepičce a kohoutkovi a uzavřeli vše povídáním o důležitosti vody. Druhá třída se v rámci čtenářské dílny zaměřila na pohádky o vodě. Žáci třetí třídy připravili plakát o zajímavostech o vodě. Čtvrťáci zjišťovali, kde všude je voda. Pátá třída zpracovala encyklopedii vody. Šesťáci se zaměřili na živočichy v řekách a v jejich blízkosti. Žáci sedmé třídy věnovali pozornost asijským vodním zdrojům. Osmáci zkoumali vlastnosti vody, prověřili, že největší hustotu má voda při 4°C. Nejstarší žáci naší školy prováděli fyzikální pokusy s vodou. Všichni žáci vyrobili plakáty a umístili je ve vestibulu školy. Výsledky jejich práce jsou tak přístupné dětem i vyučujícím a všichni se z nich mohou dozvědět nové informace.