Jak se nám dařilo ve školním roce 2023/2024

18. 6. 2024
Karolina Tvrdíková
recyklohraní

V září jsme využili odměnu za umístění v Celoroční hře ve školním roce 2022/23  5 000,- Kč na uhrazení dopravy na farmu Čunát pro žáky 4. - 6. třídy.
V letošním roce byla opět vyhlášena Celoroční hra a pro dlouhodobě spolupracující školy vyhlášen Celoroční cíl, ten si každá škola zvolí podle svého uvážení. Na naší škole jsme se rozhodli obnovit třídění bioodpadu. Splnění této aktivity bylo odměněno 1400 body. Rozmístili jsme tři koše, které vynášely  po třetí vyučovací hodině R. Kukačová, M. Fořtová  z páté třídy na kompost. V lednu jsme udělali rozpis na vynášení košů, třídy se střídaly po měsíci. 

Z konce loňského roku jsme měli body za sběr baterií - 26 kg - 78 bodů, za úkol Bezpečný svět (s) baterií 250 bodů .

První úkol v tomto roce Po stopách Plýtváka šatního plnila 6. třída (250 bodů).  Druhý úkol Malý průvodce světem plastových obalů plnili žáci 7. třídy při hodinách PV. Získali jsme za něj 250 bodů. Odevzdali jsme plný box použitých náplní z tiskáren - 5 bodů. Odevzdali jsme 25 kg baterií - 75 bodů. Třetí úkol Dejme do pohybu nepotřebné elektro a baterie  plnila školní družina. Dostali jsme za něj 250 bodů. 18. -22. března proběhl sběr vysloužilých drobných elektrospotřebičů, sesbírali jsme jeden plný vak a 6 dalších spotřebičů (150 bodů). Dále jsme odevzdali 1 box baterií (81 bodů). Poslední letošní úkol, který byl započítán  do celoroční hry Pojďme léčit českou krajinu, jsme splnili na Den Země 19. 4. Úkol jsme odevzdali za 1. a 2. stupeň, získali jsme 500 bodů. Za školní rok 2023/24 jsme získali celkem 3 289 bodů, umístili jsme se na 137. místě v ČR a na 10. místě v Jihočeském kraji. Jako odměnu jsme získali poukázku v hodnotě 1000,- Kč do sítě prodejen Kaufland. Zakoupili jsme odměny pro třídy, které se umístily na 1. - 3. místě v celoškolních soutěžích - Ekohlídka, Soutěž tříd v třídění papíru.