Karnevalové odpoledne ve školní družině

6. 3. 2024
Denisa Kolínská
družina

Ve středu 21.2. jsme spojili pohybové hry a myslivecký kroužek a vrhli jsme se s většími dětmi na přípravu a realizaci karnevalu. Děti si předem připravily zvířecí masky, které se jim moc povedly.                      

S velkými dětmi jsme připravili několik stanovišť - překážkové dráhy, střílení na cíl florbalovou hokejkou, poznávání předmětů podle hmatu, poznávání lesních zvířátek, zvířecí přesmyčky, shazování kuželek a procvičili jsme si i paměť ve skládání barevných předmětů na čas. Za splněné aktivity získaly děti na každém stanovišti natisknutý odznáček a samozřejmostí byla sladká odměna pro všechny. Děti si aktivity moc užily a velké díky patří větším kamarádům za zodpovědnou přípravu.

                                               Za školní družinu Lenka Demská Stiborová

                                                                                                Ivana Peciválová