Myslivecký kroužek

18. 2. 2024
Denisa Kolínská
aktuálně

I letošní školní rok děti mohou navštěvovat myslivecký kroužek. V počtu 33 dětí jsme se rozdělili na 1. a 2. a 3. a 4. třídu. Říjen jsme zahájili společnou vycházkou ke krmelci a pečením buřtů, jablíček a brambor. Samozřejmostí byl úklid zásypu a okolí krmelce a zakrmení zvířátkům. Dále se děti dozvěděly něco o mysliveckých tradicích, konkrétně o výřadu, kde si samy vylosovaly role jako myslivecký hospodář, lovec, honec se psem nebo trubač a nechyběla ani blahopřání úspěšným lovcům k jejich úlovkům, předání úlomků a pocta zvěři. Role trubače měla úspěch, vystřídali se všichni a našli jsme i nové talenty v troubení na borlici.

V listopadu se některé děti zúčastnily akce pořádané MS Chyšky- Hubertské zábavy, kdy nás doprovodily při slavnostním nástupu členů za melodie Halali na lesní roh. Moc děkujeme jak dětem, tak především rodičům za spolupráci.

Požádali jsme o pomoc našeho šikovného pana školníka, se kterým jsme se staršími dětmi vyrobili krásná krmítka pro ptáčky, která jsme natřeli, nabarvili, ozdobili a roznesli do přírody a na školní zahradu. Ptáčkům do nich často zakrmujeme. Tímto velmi děkujeme panu školníkovi za pomoc a přípravu materiálu!

Práce se dřevem nás bavila, tak jsme obrousili pěkný kus modřínu, na který jsme zvěčnili myslivecké desatero společně s podpisy dětí. S menšími dětmi jsme zvolili obrázky s přírodní a mysliveckou tématikou a také jsme si vyrobili liščí záložky do knih.

Když jsme si povídali o dravcích, půjčili jsme si názorné exponáty, následoval popis mysliveckou mluvou a v dílnách jsme vyrobili berličky pro dravce, které pomáhají na louce v boji proti drobným hlodavcům.

Před Vánoci nesmělo chybět společné zakrmení, vánoční výslužka pro zvířátka. Každé z dětí přineslo pro zvířátka dárek v podobě kaštánků, sena, kukuřice, zobu pro ptáčky, sušených šípků….Ozdobili jsme zásyp i krmelec a rozdělali oheň, kde si děti mohly opéct něco dobrého.

Kroužek prokládáme spoustou her s přírodovědnou tématikou, při vycházkách do lesa si připomínáme, jak se vlastně v lese chovat, hledáme pobytové znaky zvěře, stopy, ukazujeme si liščí nory, s dalekohledy zkoumáme blízké okolí, prostě si užíváme les a přírodu. Často se společně díváme na fotky pořízené fotopastí a předáváme si společné zážitky a poznatky z přírody. Nyní se již budeme pomalu připravovat na soutěž Zlatá srnčí trofej. Do budoucna máme spoustu plánů… a co si nejvíce užíváme? Když můžeme trávit čas v našich lesích a přírodě, které respektujeme, ochraňujeme, snažíme se jim pomáhat a oni nám za to nabízí své krásy a nekonečná tajemství…   

                     Lenka Demská Stiborová