Odpoledne s Městskou policií Milevsko

27. 6. 2024
Denisa Kolínská
družina

V krásné slunečné odpoledne 24.6. nás ve školní družině navštívil pan Václav Kubec
se svým kolegou panem Romanem Bolkem z Městské policie Milevsko, kteří si pro
nás připravili velice zajímavý a zábavný program.
Nejdříve jsme se sešli ve třídě, kde měl pan Kubec připravenou pro děti prezentaci
na zajímavá témata. S blížícími se prázdninami zde nechybělo poučení o
bezpečnosti a ochraně zdraví. Děti si tak vyslechly, jak správně by se měly chovat u
vody, ať už u rybníka, nebo u moře. Poté jsme probrali bezpečnost jízdy na kole a
dodržování pořádku na veřejných místech.
Dalším tématem byl odchyt zvířat, u kterého se děti velice nasmály. Pan Kubec
vyprávěl vtipné historky, třeba jak hledali želvu, která utekla ze zahrady, nebo o
odchytu divokého prasete, které vyrazilo na výlet se svým psím kamarádem.
Po přednášce jsme se přesunuli ven, kde už na nás čekal pan Bolek s rodinou.
Nejprve nám představil svého služebního psa, kterému je jedenáct let a u policie
slouží deset let. Také jsme se dozvěděli, že pejsek je již pro svou práci starý, a tak za
čtyři měsíce odchází do zaslouženého důchodu. Měli jsme možnost vidět poslušnost
služebního psa, přinášení aportu, štěkání na znamení. Pak následoval zásah
policejního psa u neuposlechnutí výzvy policisty vystoupit z auta. Jako krásnou
vsuvku jsme měli možnost vidět poslušnost, kterou prováděla dcera pana Bolka
s jejich druhým psem. Na závěr si děti mohly vyzkoušet oblek, ve kterém se trénuje
správné zadržení zločince.
Odpoledne jsme si s dětmi moc užili a budeme se těšit na další návštěvu.