Po stopách Plýtváka potravinového

3. 6. 2024
Denisa Kolínská
recyklohraní

Plýtvání jídlem má velmi vážné ekologické, ekonomické i sociální dopady. Na světě se vyhodí přibližně jedna třetina produkce, což je zhruba 1,3 miliardy tun. Toto množství by dokázalo nasytit až 3 miliardy lidí. Je to takový hloupý začarovaný kruh – na jedné straně v některých zemích, ke kterým patří i ta naše, máme v obchodech plné regály potravin a hodně těch nespotřebovaných vyhazujeme, v jiných částech planety Země lidé mají nedostatek a někde dokonce hladoví. K tomu přidejme, že zdroje naší planety jsou omezené, potýkáme se s důsledky klimatické změny, suchem, degradací půdy a rychlým nárůstem počtu obyvatel. To vše má za následek, že nasytit lidskou populaci bude čím dál obtížnější.
Žáci 9. třídy při hodině chemie diskutovali o jejich vlastních návycích a vzorcích chování v jejich rodinách při nakupování, stravování a předcházení vzniku odpadů z potravin a hledali odpovědi na otázky: Co jsou to biopotraviny? Jaké informace se dozvíme ze značení na vejcích? Proč dávat přednost lokálním potravinám? Kde a jak si můžete pořídit lokální potraviny od místních farmářů? Proč se netradiční tvary ovoce a zeleniny často nedostanou do prodeje?
Získané body za splnění úkolu se započítají do Celoroční hry ve školním roce 2024/25.