Tříkrálová sbírka

10. 1. 2024
Denisa Kolínská
aktuálně

Charita České republiky pravidelně pořádá na začátku roku Tříkrálovou sbírku, která pomáhá lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace a neví si rady. Na škole v Chyškách byla vytvořena skupina tří koledníků, jmenovitě Jan Čapek, Pavel Doubek a Adam Votruba. S dvěma zapečetěnými kasičkami v pátek 5. ledna 2024 během dopoledne navštívili základní a mateřskou školu, obecní úřad, zemědělské družstvo, keramičku, prodejny, pohostinství, prošli obcí. Při koledování nechyběla ani známá novoroční koleda My tři králové a krátké vyprávění z historie Tří králů. Kasičky byly předány do Charity v Milevsku.

Josef Vachta