Úspěchy žáků ZŠ Chyšky ve školním roce 2023/2024

27. 6. 2024
Karolina Tvrdíková
aktuálně

Žáci Základní školy Chyšky se i v tomto školním roce zúčastnili řady soutěží – školních, okresních i krajských kol. Byly to: Dějepisná olympiáda, Olympiáda z českého jazyka, Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Biologická, Zeměpisná a Fyzikální olympiáda, chemická soutěž, Olympiáda z německého a anglického jazyka, Přehlídka dětských recitátorů, Jihočeský zvonek, Soutěž mladých zdravotníků, Branné závody, Dopravní soutěž mladých cyklistů, Zlatá srnčí trofej, po celý rok probíhaly další vědomostní, literární, výtvarné a sportovní soutěže. 

Mikuláš Čížek -  zvítězil  v okresním i krajském  kole Přehlídky dětských recitátorů  a postoupil na celostátní Dětskou scénu

Lukáš Chochole  - obsadil  1. místo v okresním kole a 8. místo v krajském kole Fyzikální olympiády, zvítězil v okresním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů,   v krajském kole obsadil 3. místo, vybojoval 1. místo a postup do krajského kola v Branných závodech 

Ema Matoušková  vybojovala 3. místo v okresním kole a 8. místo v krajském kole Dějepisné olympiády

Simona Shorná  - získala 2. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády a reprezentovala školu v krajském kole, obsadila 1. místo v okresním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů a  v krajském kole pak vybojovala 3. místo

Jan Čapek -  obsadil 2. místo v okresním kole Biologické  olympiády a reprezentoval  školu v krajském kole, získal 1. místo v okresním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů a  3. místo v krajském kole, vybojoval 1. místo  a postup do krajského kola v Branných závodech

Kateřina Sirotková – reprezentovala školu v krajském kole soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

Dvě družstva našich žáků se zúčastnila okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů a získala každé ve své kategorii  1. místo v okresním kole, v krajském kole první družstvo 5. místo, druhé družstvo 4. místo

Jsou to:

První družstvo: Adam Tejnor, Kryštof Jindrák, Eliška Prášková a  Simona Shorná 

Druhé družstvo:  Jan Čapek, Kateřina Průšová,  Hana Ondráčková,  Lukáš Chochole 

Soutěže Branné závody 2024 se zúčastnila dvě družstva chyšeckých žáků. 

První místo ze škol ORP Milevsko obsadilo družstvo ve složení: Michael Chejnovský, Lukáš Chochole, Martin Pešička, Šárka Chejnovská, Jan Čapek, Prokop Fridrich.

V krajském kole reprezentovalo ZŠ Chyšky družstvo v tomto složení. Maxim Zeman, David Krause, Štěpán Kubec, Lukáš Srnka, Daniel Klíma, Hana Ondráčková a vybojovalo 8. místo.

Úspěšné účastníky krajských kol soutěží přijala na Obecním úřadě v Chyškách starostka Stanislava Hejnová, poděkovala jim za reprezentaci školy i obce. Žáci obrdrželi knihu s věnováním a pozvání na zmrzlinu do chyšecké pekárny.

Všem žákům i jejich učitelům, kteří je na soutěže zodpovědně připravovali, děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

Mgr. Monika Bardová, ředitelka školy

Ing. Karolina Tvrdíková, zástupkyně ředitelky školy