Obhájili jsme titul Ekoškola

6. 5. 2021
Denisa Kolínská
aktuálně
ekoškola

V programu Ekoškola je naše škola zapojena od roku 2010. Poprvé jsme o titul žádali o dva roky později, uspěli jsme. Titul jsme obhájili i v letech 2014 a 2016. Poslední titul nám náležel na období 4 let. V tomto školním roce jsme se tedy pečlivě chystali k auditu. Mimořádná situace nám práci znesnadňovala, nemohli jsme se scházet ve škole. Založili jsme si proto Google učebnu Ekotýmu a setkávali jsme se pravidelně online. Společně jsme připravovali potřebné materiály k auditu. Vyplnili jsme formulář Sebehodnoticí kritéria, odpověděli jsme na 8 otázek, které se týkaly fungování Ekoškoly, připravili jsme příklad dobré praxe z naší školy, zpracovali jsme výstupy z Analýz, vytvořili jsme přehled silných a slabých stránek. Připravili jsme powerpointovou prezentaci o naší škole, začali jsme pracovat na obnově Ekokodexu. Vedle toho jsme připravili akci pro žáky i veřejnost Hledáme jaro, zapojili jsme se do Kampaně obyčejného hrdinství, oslavili jsme Den vody i Den Země. Jednoduše jsme ve složité době nezaháleli. 8. dubna a 3. května jsme se online setkali s auditorkou paní Evou Bínovou, krajskou koordinátorkou Ekoškoly. Provedli jsme ji s pomocí vytvořené prezentace naší školou a povídali jsme si o tom, jak to u nás všechno funguje. Žáci byli velmi šikovní a bez problémů odpovídali na její zvídavé otázky.

5. května jsme se dozvěděli, že hodnotící komise na základě auditu a dodaných podkladů rozhodla udělit naší škole titul Ekoškola - certifikace Zelená cesta. Tímto také získáváme oprávnění po dobu 3 let používat logo, vlajku a název Ekoškola.
Obhájení titulu vnímáme jako velký úspěch, ale i závazek pro práci do dalších let. Nejdříve ze všeho ale chceme získání titulu náležitě oslavit společně se všemi žáky školy, a to uděláme hned, jak nám to situace dovolí. 

Karolina Tvrdíková, koordinátorka Ekoškoly

Žáci s vlajkou Ekoškoly icon pdf Zpráva z auditu ZŠ Chyšky icon pdf Ocenění Ekotýmu ZŠ Chyšky