Archiv

Nejlepší sportovec školy dodatečně převzal medaili

https://zschysky.cz/2010/nejlepsi-sportovec

Přehled umístění ve sport. soutěžích ZŠ 2009-2010

https://zschysky.cz/2010/prehled-umisteni-ve-sport-soutezich

Děti na škol. pozemku

https://zschysky.cz/2010/deti-na-skol-pozemku

1. roč. zeměpisné soutěže Taktik Výzva 2010

https://zschysky.cz/2010/1-roc-zemepisne-souteze-taktik

Rozloučení žáků 9.tř

https://zschysky.cz/2010/rozlouceni-zaku-9-tr

Ocenění dětí na Čertově hrbatině

https://zschysky.cz/2010/oceneni-deti-na-certove-hrbatine

Děti z Čertovy hrbatiny sbíraly starý papír

https://zschysky.cz/2010/deti-z-certovy-hrbatiny-sbiraly-stary-papir

Atletická olympiáda na Čertově hrbatině měla úspěch

https://zschysky.cz/2010/skol-atleticka-olympiada

Lesní setkání

https://zschysky.cz/2010/lesni-setkani

Kočičí pohádky

https://zschysky.cz/2010/kocici-pohadky

Okresní atletická olympiáda žactva 1.st. ZŠ

https://zschysky.cz/2010/okresni-atleticka-olympiada-zactva

Den dětí v Chyškách

https://zschysky.cz/2010/den-deti-v-chyskach

Zeměpisný den

https://zschysky.cz/2010/zemepisny-den-poznej-svou-vlast

Ocenění práce v programu Les ve škole, škola v lese

https://zschysky.cz/2010/oceneni-prace-les-ve-skole-skola-v-lese

Naše Země stůně

https://zschysky.cz/2010/nase-zeme-stune