Archiv

“Spíkujeme” v novém  

https://zschysky.cz/2021/spikujeme-v-novem

Mobilní planetárium

https://zschysky.cz/2021/mobilni-planetarium

Projekty

https://zschysky.cz/projekty

Členská schůze

https://zschysky.cz/2021/clenska-schuze

Výukové materiály

https://zschysky.cz/vyukove-materialy

Žákovský parlament 2021/2022

https://zschysky.cz/2021/zakovsky-parlament-20212022

Nepovinné předměty a zájmové útvary

https://zschysky.cz/2021/nepovinne-predmety-a-zajmove-utvary

Září

https://zschysky.cz/2021/zari

První školní den

https://zschysky.cz/2021/prvni-skolni-den

Burza škol JHK 2021

https://zschysky.cz/2021/burza-skol-jhk-2021

Provoz školy od 1. září 2021

https://zschysky.cz/2021/provoz-skoly-od-1-zari-2021

Zvonění

https://zschysky.cz/zvoneni

Pedagogický sbor, třídnictví

https://zschysky.cz/2015/pedagogicky-sbor

Kontakt

https://zschysky.cz/kontakt

Poděkování rodičům

https://zschysky.cz/2021/podekovani-rodicum