Archiv

Obhájili jsme titul Ekoškola

https://zschysky.cz/2021/obhajili-jsme-titul-ekoskola

Kampaň obyčejného hrdinství

https://zschysky.cz/2021/kampan-obycejneho-hrdinstvi

Projektový den - školní družina

https://zschysky.cz/2021/projektovy-den-skolni-druzina

Ekolíni v lese

https://zschysky.cz/2021/ekolini-v-lese

 INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 3. KVĚTNA 2021

https://zschysky.cz/2021/informace-k-provozu-skol-od-3-kvetna-2021

Chemická olympiáda

https://zschysky.cz/2021/chemicka-olympiada

Den Země

https://zschysky.cz/2021/den-zeme

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

https://zschysky.cz/2021/hledame-nejlepsiho-mladeho-chemika-cr

Provoz školy od 26. 4. do 7. 5. 2021

https://zschysky.cz/2021/provoz-skoly-od-26-4-do-7-5-2021

Zápis do první třídy

https://zschysky.cz/2021/zapis-do-prvni-tridy

Rozhodnutí o přijetí žáků do prvního ročníku

https://zschysky.cz/2021/seznam-prijatych-zaku-do-prvniho-rocniku

Škola udržitelného rozvoje

https://zschysky.cz/2021/skola-udrzitelneho-rozvoje

INFORMACE K TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ O STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

https://zschysky.cz/2021/informace-k-testovani-uchazecu-o-stredni-vzdelani-ve-skolnim-roce-20202021

Provoz školy od 12. 4. 2021

https://zschysky.cz/2021/provoz-skoly-od-12-4-2021

Zápis k povinné školní docházce - aktuální informace

https://zschysky.cz/2021/zapis-k-povinne-skolni-dochazce-aktualni-informace