Archiv

Výtvarná soutěž Namaluj si svůj hrneček

https://zschysky.cz/2021/vytvarna-soutez-namaluj-si-svuj-hrnecek

Pozvánka na seminář

https://zschysky.cz/2021/pozvanka-na-seminar

Nová spolupráce se zahraniční školou

https://zschysky.cz/2021/nova-spoluprace-se-zahranicni-skolou

Hledáme jaro

https://zschysky.cz/2021/hledame-jaro

Matematický klokan 2021

https://zschysky.cz/2021/matematicky-klokan

Olympiáda v anglickém jazyce

https://zschysky.cz/2021/olympiada-v-anglickem-jazyce

ŠKOLA UZAVŘENA

https://zschysky.cz/2021/skola-uzavrena

Čtenářský klub 1. stupeň

https://zschysky.cz/2021/ctena-1-stupen

Březen měsíc knihy

https://zschysky.cz/2021/brezen-mesic-knihy

Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky 

https://zschysky.cz/2021/informace-k-uprave-terminu-jednotne-prijimaci-zkousky

Zeměpisná olympiáda

https://zschysky.cz/2021/zemepisna-olympiada

Zápis do 1. třídy

https://zschysky.cz/informace-pro-rodice/zapisy

Dokumenty školy

https://zschysky.cz/dokumenty

Plakát k zápisu

https://zschysky.cz/2021/plakat-k-zapisu

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

https://zschysky.cz/2021/mimoradne-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi