Archiv

SPŠ Písek

https://zschysky.cz/2022/sps-pisek

Požární prevence

https://zschysky.cz/2022/pozarni-prevence

Vzkaz (v) láhvi

https://zschysky.cz/2022/vzkaz-v-lahvi

Halloween

https://zschysky.cz/2022/halloween

Vzdělání a řemeslo

https://zschysky.cz/2022/vzdelani-a-remeslo

Přírodovědný klokan

https://zschysky.cz/2022/prirodovedny-klokan

Turnaj v házené

https://zschysky.cz/2022/turnaj-v-hazene

Dopravní výchova

https://zschysky.cz/2022/dopravni-vychova-1

Soutěž programování

https://zschysky.cz/2022/soutez-programovani

Den jazyků

https://zschysky.cz/2022/den-jazyku

První členská schůze pro školní rok 2022/2023

https://zschysky.cz/2022/prvni-clenska-schuze-pro-skolni-rok-20222023

Dotační program My v tom Jihočechy nenecháme

https://zschysky.cz/2022/dotacni-program-my-v-tom-jihocechy-nenechame

Nepovinné předměty a zájmové útvary

https://zschysky.cz/2022/zajmove-utvary

Žákovský parlament a Ekotým

https://zschysky.cz/2021/zakovsky-parlament-20212022

Ekotým poznával Novohradské hory

https://zschysky.cz/2022/ekotym-poznaval-novohradske-hory