Archiv

Družina venku 2019/2020

https://zschysky.cz/2020/druzina-venku-20192020

Otevření školy pro žáky 2. stupně

https://zschysky.cz/2020/otevreni-skoly-pro-zaky-2-stupne

SBĚR PAPÍRU ZA DRUHÉ POLOLETÍ ZRUŠEN

https://zschysky.cz/2020/sber-papiru-za-druhe-pololeti-zrusen-1

Znovuotevření školy

https://zschysky.cz/2020/znovuotevreni-skoly

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

https://zschysky.cz/2020/hodnoceni-vysledku-vzdelavani-zaku-ve-druhem-poleti-skolniho-roku-20192020

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

https://zschysky.cz/2018/rozhodnuti-o-prijeti-zaku-k-zakladnimu-vzdelavani

SBĚR PAPÍRU ZA DRUHÉ POLOLETÍ ZRUŠEN

https://zschysky.cz/2020/sber-papiru-za-druhe-pololeti-zrusen

Zápis k povinné školní docházce – aktuální informace

https://zschysky.cz/2020/zapis-k-povinne-skolni-dochazce-aktualni-informace

UZAVŘENÍ ŠKOLY

https://zschysky.cz/2020/uzavreni-skoly

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - uzavření školy

https://zschysky.cz/2020/mimoradne-opatreni-uzavreni-skoly

Požární prevence

https://zschysky.cz/2020/pozarni-prevence

Den zdravých svačin

https://zschysky.cz/2020/den-zdravych-svacin

Okresní kolo Chemické olympiády

https://zschysky.cz/2020/okresni-kolo-chemicke-olympiady

Okresní kolo Zeměpisné olympiády

https://zschysky.cz/2020/okresni-kolo-zemepisne-olympiady

Informace KÚ Jihočeského kraje a KHS Jihočeského kraje - koronavirus - prevence

https://zschysky.cz/2020/informace-krajskeho-uradu-jihoceskeho-kraje-koronavirus-prevence