Archiv

Návštěva Zemědělského družstva Chyšky

https://zschysky.cz/2020/navsteva-zemedelskeho-druzstva-chysky

První školní den

https://zschysky.cz/2020/1-skolni-den

Nepovinné předměty a zájmové útvary

https://zschysky.cz/2015/zajmove-utvary

Žákovský parlament

https://zschysky.cz/2020/zakovsky-parlament

Zápis do první třídy

https://zschysky.cz/2016/zapis-do-prvni-tridy-1

Školní poradenské pracoviště

https://zschysky.cz/skolni-poradenske-pracoviste

Organizace školního roku 2020/2021

https://zschysky.cz/2020/organizace-skolniho-roku-20202021

Organizace výuky ve školním roce 2020/2021

https://zschysky.cz/2020/organizace-vyuky-ve-skolnim-roce-20202021

Slavnostní ukončení školního roku 2019/2020

https://zschysky.cz/2020/slavnostni-ukonceni-skolniho-roku-20192020

Poděkování rodičům za spolupráci

https://zschysky.cz/2020/po

Rozpočet SRPDŠ 2019/2020

https://zschysky.cz/2020/rozpocet-srpds-20192020

Předávání vysvědčení

https://zschysky.cz/2020/predavani-vysvedceni

Lesní třídy

https://zschysky.cz/2020/lesni-tridy

Biologická olympiáda

https://zschysky.cz/2020/biologicka-olympiada

Pohyb bodů ve školním roce 2019/2020

https://zschysky.cz/2020/pohyb-bodu-ve-skolnim-roce-20192020