Archiv

Zástupci tříd v SRPDŠ

https://zschysky.cz/2019/zastupci-srpds

Výukové materiály

https://zschysky.cz/vyukove-materialy

VÝUKA V PÁTEK 25. 9. 2020

https://zschysky.cz/2020/vyuka-v-patek-25-9-2020

Dopravní výcvik žáků 4. třídy

https://zschysky.cz/2020/dopravni-vycvik-zaku-4-tridy

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

https://zschysky.cz/2020/mimoradne-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi

Návštěva Zemědělského družstva Chyšky

https://zschysky.cz/2020/navsteva-zemedelskeho-druzstva-chysky

První školní den

https://zschysky.cz/2020/1-skolni-den

Nepovinné předměty a zájmové útvary

https://zschysky.cz/2015/zajmove-utvary

Žákovský parlament

https://zschysky.cz/2020/zakovsky-parlament

Školní poradenské pracoviště

https://zschysky.cz/skolni-poradenske-pracoviste

Organizace školního roku 2020/2021

https://zschysky.cz/2020/organizace-skolniho-roku-20202021

Organizace výuky ve školním roce 2020/2021

https://zschysky.cz/2020/organizace-vyuky-ve-skolnim-roce-20202021

Zvonění

https://zschysky.cz/zvoneni

Pedagogický sbor, třídnictví

https://zschysky.cz/2015/pedagogicky-sbor

Kontakt

https://zschysky.cz/kontakt