Archiv

Zápis do první třídy

https://zschysky.cz/2021/zapis-do-prvni-tridy

Rozhodnutí o přijetí žáků do prvního ročníku

https://zschysky.cz/2021/seznam-prijatych-zaku-do-prvniho-rocniku

Škola udržitelného rozvoje

https://zschysky.cz/2021/skola-udrzitelneho-rozvoje

INFORMACE K TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ O STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

https://zschysky.cz/2021/informace-k-testovani-uchazecu-o-stredni-vzdelani-ve-skolnim-roce-20202021

Projekty

https://zschysky.cz/projekty

Provoz školy od 12. 4. 2021

https://zschysky.cz/2021/provoz-skoly-od-12-4-2021

Zápis k povinné školní docházce - aktuální informace

https://zschysky.cz/2021/zapis-k-povinne-skolni-dochazce-aktualni-informace

Výtvarná soutěž Namaluj si svůj hrneček

https://zschysky.cz/2021/vytvarna-soutez-namaluj-si-svuj-hrnecek

Pozvánka na seminář

https://zschysky.cz/2021/pozvanka-na-seminar

Nová spolupráce se zahraniční školou

https://zschysky.cz/2021/nova-spoluprace-se-zahranicni-skolou

Hledáme jaro

https://zschysky.cz/2021/hledame-jaro

Matematický klokan 2021

https://zschysky.cz/2021/matematicky-klokan

Olympiáda v anglickém jazyce

https://zschysky.cz/2021/olympiada-v-anglickem-jazyce

ŠKOLA UZAVŘENA

https://zschysky.cz/2021/skola-uzavrena

Čtenářský klub 1. stupeň

https://zschysky.cz/2021/ctena-1-stupen