Soutěže a olympiády

Dějepisná olympiáda – krajské kolo

https://zschysky.cz/2024/dejepisna-olympiada-krajske-kolo

Rybářská olympiáda

https://zschysky.cz/2024/rybarska-olympiada

Okresní kolo Fyzikální olympiády

https://zschysky.cz/2024/okresni-kolo-fyzikalni-olympiady

Olympiáda z německého jazyka

https://zschysky.cz/2024/olympiada-z-nemeckeho-jazyka

Recitační soutěž – okresní kolo

https://zschysky.cz/2024/recitacni-soutez-okresni-kolo

Úspěchy chyšeckých biologů

https://zschysky.cz/2024/uspechy-chyseckych-biologu

Olympiády v anglickém jazyce

https://zschysky.cz/2024/olympiady-v-anglickem-jazyce

Recitační soutěž

https://zschysky.cz/2024/recitacni-soutez-1

Okresní kolo Zeměpisné olympiády

https://zschysky.cz/2024/okresni-kolo-zemepisne-olympiady

Lesnická soutěž YPEF – Mladí lidé v evropských lesích (Young People in European Forests)

https://zschysky.cz/2024/lesnicka-soutez-ypef-mladi-lide-v-evropskych-lesich-young-people-in-european-forests