Soutěže a olympiády

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

https://zschysky.cz/2021/hledame-nejlepsiho-mladeho-chemika-cr

Výtvarná soutěž Namaluj si svůj hrneček

https://zschysky.cz/2021/vytvarna-soutez-namaluj-si-svuj-hrnecek

Matematický klokan 2021

https://zschysky.cz/2021/matematicky-klokan

Olympiáda v anglickém jazyce

https://zschysky.cz/2021/olympiada-v-anglickem-jazyce

Zeměpisná olympiáda

https://zschysky.cz/2021/zemepisna-olympiada

Astronomická olympiáda

https://zschysky.cz/2021/astronomicka-olympiada

Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR 2020/2021 

https://zschysky.cz/2021/hledame-nejlepsiho-mladeho-chemika-cr-20202021

Soutěž VÝFUK

https://zschysky.cz/2021/soutez-vyfuk

Přírodovědný klokan

https://zschysky.cz/2020/prirodovedny-klokan

Biologická olympiáda

https://zschysky.cz/2020/biologicka-olympiada