Soutěže a olympiády

Zeměpisná olympiáda - krajské kolo

https://zschysky.cz/2019/zemepisna-olympiada-krajske-kolo

Dějepisná olympiáda – krajské kolo

https://zschysky.cz/2019/dejepisna-olympiada-krajske-kolo

Přehlídka recitátorů

https://zschysky.cz/2019/prehlidka-recitatoru

Okresní kolo Chemické olympiády

https://zschysky.cz/2019/okresni-kolo-chemicke-olympiady

Recitační soutěž

https://zschysky.cz/2019/recitacni-soutez

OK Zeměpisné olympiády

https://zschysky.cz/2019/ok-zemepisne-olympiady

Olympiáda v anglickém jazyce

https://zschysky.cz/2019/olympiada-v-anglickem-jazyce

Matematická olympiáda

https://zschysky.cz/2019/matematicka-olympiada

Olympiáda v českém jazyce

https://zschysky.cz/2019/olympiada

Dějepisná olympiáda

https://zschysky.cz/2019/dejepisna-olympiada