Soutěže a olympiády

Přírodovědný klokan

https://zschysky.cz/2016/prirodovedny-klokan

Soutěž mladých zdravotníků

https://zschysky.cz/2016/soutez-mladych-zdravotniku

Šestý ročník výtvarné soutěže ,,Lesy a příroda kolem nás“

https://zschysky.cz/2016/sesty-rocnik-vytvarne-souteze-lesy-a-priroda-kolem-nas

Hlídka mladých zdravotníků (vítězové krajského kola)

https://zschysky.cz/2016/hlidka-mladych-zdravotniku-okresni-kolo

Festival očima generací

https://zschysky.cz/2016/festival-ocima-generaci

PO očima dětí

https://zschysky.cz/2016/po-ocima-deti

Dopravní soutěž cyklistů

https://zschysky.cz/2016/dopravni-soutez-cyklistu

Myslivecká soutěž

https://zschysky.cz/2016/m

Fyzikální olympiáda

https://zschysky.cz/2016/fyzikalni-olympiada

Biologická olympiáda

https://zschysky.cz/2016/biologicka-olympiada