Soutěže a olympiády

Úspěšná výprava recitátorů

https://zschysky.cz/2017/uspesna-vyprava-recitatoru

Okresní kolo Chemické olympiády

https://zschysky.cz/2017/okresni-kolo-chemicke-olympiady

Zeměpisná olympiáda - POSTUP!!

https://zschysky.cz/2017/zemepisna-olympiada-postup

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

https://zschysky.cz/2017/konverzacni-soutez-v-anglickem-jazyce

Matematická olympiáda

https://zschysky.cz/2017/matematicka-olympiada

Mladý chemik

https://zschysky.cz/2016/mlady-chemik

Florbalové turnaje

https://zschysky.cz/2016/florbalove-turnaje

Přírodovědný klokan

https://zschysky.cz/2016/prirodovedny-klokan

Soutěž mladých zdravotníků

https://zschysky.cz/2016/soutez-mladych-zdravotniku

Šestý ročník výtvarné soutěže ,,Lesy a příroda kolem nás“

https://zschysky.cz/2016/sesty-rocnik-vytvarne-souteze-lesy-a-priroda-kolem-nas