Soutěže a olympiády

Přírodovědný klokan

https://zschysky.cz/2020/prirodovedny-klokan

Biologická olympiáda

https://zschysky.cz/2020/biologicka-olympiada

Okresní kolo Chemické olympiády

https://zschysky.cz/2020/okresni-kolo-chemicke-olympiady

Okresní kolo Zeměpisné olympiády

https://zschysky.cz/2020/okresni-kolo-zemepisne-olympiady

Okresní kolo Olympiády v německém jazyce

https://zschysky.cz/2020/okresni-kolo-olympiady-v-nemeckem-jazyce

Olympiáda AJ

https://zschysky.cz/2020/olympiada-aj

Okresní kolo Fyzikální olympiády

https://zschysky.cz/2020/okresni-kolo-fyzikalni-olympiady

Matematická olympiáda

https://zschysky.cz/2020/matematicka-olympiada

Dějepisná olympiáda

https://zschysky.cz/2020/dejepisna-olympiada

Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR

https://zschysky.cz/2019/hledame