Soutěže a olympiády

Okresní kolo Olympiády v německém jazyce

https://zschysky.cz/2020/okresni-kolo-olympiady-v-nemeckem-jazyce

Olympiáda AJ

https://zschysky.cz/2020/olympiada-aj

Okresní kolo Fyzikální olympiády

https://zschysky.cz/2020/okresni-kolo-fyzikalni-olympiady

Matematická olympiáda

https://zschysky.cz/2020/matematicka-olympiada

Dějepisná olympiáda

https://zschysky.cz/2020/dejepisna-olympiada

Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR

https://zschysky.cz/2019/hledame

Vědomostní soutěž – OIŽP České Budějovice

https://zschysky.cz/2019/vedomostni-soutez-oizp-ceske-budejovice

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR - školní kolo

https://zschysky.cz/2019/hledame-nejlepsiho-mladeho-chemika-cr-skolni-kolo

Přírodovědný klokan

https://zschysky.cz/2019/prirodovedny-klokan

Florbal Milevsko

https://zschysky.cz/2019/florbal-milevsko