Soutěže a olympiády

Školní kolo recitační soutěže

https://zschysky.cz/2022/skolni-kolo-recitacni-souteze

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 2021/2022

https://zschysky.cz/2022/hledame-nejlepsiho-mladeho-chemika-20212022

Myslivost jako ochrana přírody

https://zschysky.cz/2021/myslivost-jako

Přírodovědný klokan

https://zschysky.cz/2021/prirodovedny-klokan

Astronomická olympiáda

https://zschysky.cz/2021/astronomicka-olympiada-1

Úspěšní školní výtvarníci 

https://zschysky.cz/2021/uspesni-skolni-vytvarnici

Biologická olympiáda

https://zschysky.cz/2021/biologicka-olympiada

Chemická olympiáda

https://zschysky.cz/2021/chemicka-olympiada

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

https://zschysky.cz/2021/hledame-nejlepsiho-mladeho-chemika-cr

Výtvarná soutěž Namaluj si svůj hrneček

https://zschysky.cz/2021/vytvarna-soutez-namaluj-si-svuj-hrnecek